Årsredovisningar och Stämmoprotokoll

Inför den årliga ordinarie föreningsstämman publicerar styrelsen årsredovisningen här på hemsidan.

(del av år 100801-101231)
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2021

Stämmoprotokoll finns på vår portal på SBC:s hemsida
https://www.sbc.se/Portalen/Mitt-SBC/