Lokalhyresgäster

Föreningen har tre lokaler och ett garage som är uthyrda.