Medlemskap Överlåtelser

Varje form av överlåtelse av bostadsrätt, även överlåtelseformerna arv och gåva ska registreras av föreningens styrelse.

Överlåtelsehandlingar och pantsättningshandlingar sänds till vår ekonomiska förvaltare.
Se sidan mäklarbild