Kontaktvägar

Felanmälan via internet
Hemsida; https://www.ftdrift.se/kontakt/felanmalan/
Mail: kundservice@ftdrift.se

Kundtjänst felanmälan FT-Drift
Telefon 08-669 02 00

Jourtjänst – akuta ärenden 
Telefon 010-447 42 21

Lämna så fullständiga uppgifter som möjligt ex gatuadress, ditt namn och telefonnummer vid eventuella frågor. Det är bra om du efter en felanmälan sätter upp en lapp att du har felanmält ex hissen, så att inte flera behöver kontakta förvaltningen i onödan.

Teknisk förvaltning
Den tekniska förvaltningen sköts av FT-Drift AB
I fastighetsförvaltarens arbete ingår bland annat skötsel och underhåll av gemensam utrustning och utrymmen. Städning, snöröjning och trädgårdsskötsel utförs av underentreprenörer.

Akuta fel
Innan du felanmäler kontrollera första att felet inte är i din bostad, ex elfel/jordfelsbrytare som är utlöst etc.

Hissfel
Felanmälan Kone Hiss 0771 50 00 00 (dygnet runt).

Underhåll av den egna lägenheten ansvarar du själv för
Du svarar själv för underhållet av din egen lägenhet. Gränsdragningen mot föreningens ansvar framgår av § 36 i föreningens stadgar.

Bredband, Digital-TV och Telefoni
Vid eventuella problem med Bredband, Digital-TV eller Telefoni kontakta Telias specialkundtjänst för FiberLan kunder på telefon 020-755 766.

Ekonomisk förvaltning
Nabo Group AB ombesörjer den ekonomiska förvaltningen. Kontakta Nabo via kontaktformuläret på nabo.se/kontakt, e-post boende@nabo.se eller telefon 010-288 00 27 (må-fr 9-12).

Kontakta Styrelsen
Du är välkommen att kontakta styrelsen med frågor och synpunkter som inte hanteras av den tekniske- eller den ekonomiske förvaltaren. styrelsen@rosenlundsterrassen.se. När du kontaktar oss ange alltid namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer dag- och kvällstid. Skrivelser till styrelsen kan också lämnas in i brevinkastet på Vartoftagatan 9 (Samma port som tvättstugan).

I frågor gällande garaget så kontakta garaget@rosenlundsterrassen.se.