Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett lägenhetsförråd. Ditt förråd är märkt med ditt lägenhetsnummer. Förråden finns i källaren på plan -1 och -2. Tillse att ditt förråd alltid är låst – även om det är tomt.