Vad ingår i avgiften?

Fastighetsrelaterade kostnader
I månadsavgiften ingår din andel av föreningens kostnader för den löpande verksamheten med mera.

Bredband, TV och Telefoni
I månadsavgiften ingår avgift för bredband 100/100 Mb, Telefoni-abonnemang (månadsavgiften) samt Digital-TV med kanalpaketet Telia Lagom.

Telia telefon 020 755 766 eller telia.se/fiberlan

Driftskostnader
Sophantering, förvaltningskostnader, uppvärmning och vattenförbrukning ingår i den fasta månadsavgiften. Till föreningens driftskostnader hör reparationer, löpande underhåll och skötsel av både byggnader och mark. Underhållskostnaderna som planeras på längre sikt sätts av till en yttre fond som används då behovet uppstår. 

Det som kostar mest är förbrukning av el, vatten och uppvärmning. Dessa kostnader motsvarar ungefär 1/5 av de totala kostnaderna. Du kan vara med och påverka kostnader genom att vara sparsam med förbrukningen. Om du till exempel sänker värmen med 1 % så brukar det ge ca 6-7 % besparing av uppvärmningskostnaden.

Gemensam fastighetsförsäkring men teckna egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg
Bostadsrättsföreningen tecknar enbart försäkring för sin fastighet. Det är mycket viktigt att du själv tecknar hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Vid eventuella exklusiva egna val bör bostadsrättshavaren kontakta sitt försäkringsbolag för att teckna eventuella tilläggsförsäkring som täcker skador på eventuella egna val.

Egna kostnader – El via enhetsmätning
Kostnader som tillkommer per lägenhet är el som avläses med automatik för varje lägenhet och faktureras i efterskott på din månadsavi.

Föreningen har s k enhetsmätning av levererad el energi. Det innebär att föreningen äger samtliga mätare till lägenheter och lokaler och debiterar respektive medlemsförbrukning på avgiftsavierna. Föreningen köper således upp el av en leverantör och får som storkund bra priser. Elförbrukningen regleras i efterhand. Den läses av fyra gånger per år och debitering förs på det kommande kvartalets avgiftsavier. Man kan se sin egen förbrukning för föregående period på månadsavi. Det går även att följa förbrukningen via avläsning i elskåpet.