Styrelse och Valberedning

Styrelsen, som utses av föreningsstämman, ansvarar för föreningens organisation och förvaltning. Styrelsen verkar för att medlemmarna ska ha ett tryggt och bra boende. Styrelsen har tystnadsplikt.

Kontakta oss
Du är välkommen att kontakta styrelsen med frågor och synpunkter som inte kan hanteras av den tekniske- eller den ekonomiske förvaltaren. styrelsen@rosenlundsterrassen.se. När du kontaktar oss ange alltid namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer dag- och kvällstid. Skrivelser till styrelsen kan också lämnas in i brevinkastet på Vartoftagatan 9 (Samma port som tvättstugan).

Styrelsen

Ledamöter
Anders Wiman              Ordförande
Margareta Heimer        Sekreterare
Roger Berg                     Kassör 
Lina Hellström
Thomas Kylén
Per Rinder
Anna Pilestedt

Suppleant
William Thelin

Valberedning
Johan Flink, sammankallande. Email:  johan.c.flink@gmail.com    
Anita Harrie Wirström