Renovera / Bygga om

Inom din lägenhet har du stor frihet att göra förändringar men om förändringen påverkar bärande konstruktioner, ventilation, värmesystem, elsystem, vatten och avlopp, tätskikt i våtrum etc. måste du alltid fråga styrelsen om tillstånd.

I föreningens riktlinjer för renovering och ombyggnation (se nedan länk) finns värdefull information för dig som planerar att genomföra arbeten i din lägenhet. Läs dessa riktlinjer innan du påbörjar ditt arbete och du är alltid välkommen att fråga styrelsen om råd om du känner dig det minsta tveksam.

Riktlinjer_renovering_ombyggnad_Rosenlundsterrassen