Ritningar

Här finner du ritningar över lägenheter i vår förening.

Trapphus 1, Västgötagatan 13
A-40.1-101 RH Plan 1, garageplan
A-40.1-103 RH Plan 3, entréplan
A-40.1-104 RH Plan 4
A-40.1-105 RH Plan 5
A-40.1-106 RH Plan 6
A-40.1-107 RH Plan 7
A-40.1-108 RH Plan 8
A-40.1-109 RH Plan 9
A-40.1-110 RH Plan 10
A-40.1-111 RH Plan 11

Trapphus 2, Västgötagatan 17
A-40.1-203 RH Plan 3, entréplan
A-40.1-204 RH Plan 4
A-40.1-205 RH Plan 5
A-40.1-206 RH Plan 6
A-40.1-207 RH Plan 7
A-40.1-208 RH Plan 8
A-40.1-209 RH Plan 9
A-40.1-210 RH Plan 10
A-40.1-211 RH Plan 11

Trapphus 3, Västgötagatan 19
A-40.1-303 RH Plan 3, entréplan
A-40.1-304 RH Plan 4
A-40.1-305 RH Plan 5
A-40.1-306 RH Plan 6
A-40.1-307 RH Plan 7
A-40.1-308 RH Plan 8
A-40.1-309 RH Plan 9
A-40.1-310 RH Plan 10
A-40.1-311 RH Plan 11

Trapphus 4, Västgötagatan 21
A-40.1-403 RH Plan 3, entréplan
A-40.1-404 RH Plan 4
A-40.1-405 RH Plan 5
A-40.1-406 RH Plan 6
A-40.1-407 RH Plan 7
A-40.1-408 RH Plan 8
A-40.1-409 RH Plan 9
A-40.1-410 RH Plan 10
A-40.1-411 RH Plan 11

Trapphus 5, Vartoftagatan 3
A-40.1-503 RH Plan 3, entréplan
A-40.1-504 RH Plan 4
A-40.1-505 RH Plan 5
A-40.1-506 RH Plan 6
A-40.1-507 RH Plan 7
A-40.1-508 RH Plan 8
A-40.1-509 RH Plan 9
A-40.1-510 RH Plan 10
A-40.1-511 RH Plan 11

Trapphus 6, Vartoftagatan 9
A-40.1-603 RH Plan 3, entréplan
A-40.1-604 RH Plan 4
A-40.1-605 RH Plan 5
A-40.1-606 RH Plan 6
A-40.1-607 RH Plan 7
A-40.1-608 RH Plan 8
A-40.1-609 RH Plan 9
A-40.1-610 RH Plan 10
A-40.1-611 RH Plan 11