Stadgar och Ordningsregler

 

Stadgar Brf Rosenlundsterrassen registrerade 2019-10-04

Förutom våra stadgar har vi ordningsregler som alla medlemmar bör känna till. Ett trivsamt boende underlättas av att vi visar hänsyn och att vi respekterar våra grannar och de gemensamma reglerna.

Ordningsregler_Rosenlundsterrassen_