Stadgar och Ordningsregler

 

Stadgar Brf Rosenlundsterrassen

Förutom våra stadgar har vi ordningsregler som alla medlemmar bör känna till. Ett trivsamt boende underlättas av att vi visar hänsyn och att vi respekterar våra grannar och de gemensamma reglerna.

Ordningsregler Rosenlundsterrassen