Andrahandsuthyrning

För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens godkännande. Med andrahandsuthyrning (andrahandsupplåtelse) menas när någon annan än du själv använder lägenheten. 

Om du, under tid som du själv bor i lägenheten, bara hyr ut en del av lägenheten, tex ett rum till en inneboende, behöver du inte ha styrelsens godkännande. Du ansöker skriftligt om andrahandsuthyrning till  styrelsen@rosenlundsterrassen.se

I ditt mail ska det tydligt framgå till vem lägenheten hyrs ut samt varför och hur länge den ska hyras ut. Föreningen tillåter inte uthyrning genom Airbnb eller liknande.

Din rätt att hyra ut
Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, t ex om du på grund av arbete eller studier på annan ort, militärtjänstgöring eller längre vistelse på vårdinrättning inte kan använda lägenheten som permanent bostad under en period. Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar ges för ca 6 månader i taget. Bestämmelserna i hyreslagen och bostadsrättslagen gäller.

Ditt ansvar
Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Du har alltså fortfarande ansvaret för lägenheten, att avgiften betalas och att hyresgästen sköter sig. Du bör ha ett skriftligt hyresavtal och hyr du ut på längre tid bör du avtala bort besittningsskyddet.

Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

Avgift
Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsuthyrning i enlighet med föreningens stadgar. Den årliga avgiften är 10% av rådande prisbasbelopp (Pbb) och gäller endast under perioden som lägenheten är uthyrd.