Lokalhyresgäster

Föreningen har tre lokaler som är uthyrda. Garaget hyrs ut till föreningens medlemmar.