Renovera / Bygga om

Inom din lägenhet har du stor frihet att göra förändringar utan att fråga styrelsen, men, om förändringen rör ventilations- eller värmesystemen måste du alltid fråga styrelsen om tillstånd. Du får t ex inte byta ut spiskåpan mot en kåpa med fläkt. Alla förändringar som kan påverka fastigheten eller säkerheten måste utföras fackmannamässigt. Det gäller till exempel ändringar av elsystem eller nytt tätskikt i badrum.

Ta som vana att alltid fråga styrelsen innan du påbörjar en renovering.