Renovera / Bygga om

Inom din lägenhet har du stor frihet att göra förändringar men om förändringen påverkar bärande konstruktioner, ventilation, värmesystem, elsystem, vatten och avlopp, tätskikt i våtrum etc. måste du alltid fråga styrelsen om tillstånd.

I föreningens riktlinjer för renovering och ombyggnation (se nedan länk) finns värdefull information för dig som planerar att genomföra arbeten i din lägenhet. Läs dessa riktlinjer innan du påbörjar ditt arbete och du är alltid välkommen att fråga styrelsen om råd om du känner dig det minsta tveksam.

Riktlinjer för renovering och förändring