Förrådsutrymmen

Till varje lägenhet tillhör ett lägenhetsförråd. Dessa finns i källaren.