Överlåtelser

Varje form av överlåtelse av bostadsrätt, även överlåtelseformerna arv och gåva ska godkännas av föreningens styrelse. Köpekontrakt eller annan fångeshandling jämte eventuella bilagor samt medlemsansökan inges till föreningens styrelse. För betalning av årsavgift kan i vissa fall krävas borgensförbindelse. Medlemskap i föreningen beviljas i princip endast den eller de som avser att utnyttja lägenheten som egen bostad. Överlåtelsen medför att en administrativ avgift om 2,5% av ett prisbasbelopp debiteras köparen.

Föreningen tar ut pantavgift från sina medlemmar, i samband med omregistreringar i föreningens lägenhetsregister, med maximalt belopp enligt gällande bostadsrättslag.
Förvaltningen fakturerar medlemmen för föreningens räkning.

Överlåtelsehandlingar och pantsättningshandlingar sänds till vår ekonomiska förvaltare.
Se sidan mäklarbild