Stadgar och regler

Beslutade på stadgar på ordinarie föreningsstämma 2019-05-28 och extra föreningsstämma 2019-06-18

Stadgar Brf Rosenlundsterrassen beslutad 2019-06-18

Förutom våra stadgar har vi trivselregler som alla medlemmar bör känna till. Ett trivsamt boende underlättas av att vi visar hänsyn och att vi respekterar våra grannar och de gemensamma reglerna.

Ordningsregler_Rosenlundsterrassen_2019-11-06