Stadgar och regler

Den 29 maj 2018 antogs nya stadgar för Rosenlundsterrassen bostadsrättsförening. Dessa återfinns nedan.

Förutom våra stadgar har vi trivselregler som alla medlemmar bör känna till. Ett trivsamt boende underlättas av att vi visar hänsyn och att vi respekterar våra grannar och de gemensamma reglerna.

Stadgar, Brf Rosenlundsterrassen, beslutad 2018-05-29

Trivselregler