Stadgar och regler

Förslag på stadgar på ordinarie föreningsstämma 2019-05-28. 

Förslag Stadgar, Brf Rosenlundsterrassen, reviderad 2019-05-28

Förutom våra stadgar har vi trivselregler som alla medlemmar bör känna till. Ett trivsamt boende underlättas av att vi visar hänsyn och att vi respekterar våra grannar och de gemensamma reglerna.

Trivselregler