Styrelse

Styrelsen, som utses på den ordinarie årsstämman, ansvarar för föreningens ekonomi och för förvaltningen av fastigheterna, och ska främja medlemmarnas trygghet och gemenskap. Styrelsen försöker också se till att medlemmarna får en god service. Styrelsen har tystnadsplikt.

Kontakta oss
Du är välkommen att kontakta styrelsen med frågor och synpunkter. Använd i första hand e-post: styrelsen@rosenlundsterrassen.se. När du kontaktar oss ange alltid namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer dag- och kvällstid. Skrivelser till styrelsen kan också lämnas in i brevinkastet på Vartoftagatan 9 (Samma port som tvättstugan).

Vilka ingår i styrelsen

Styrelsen består av 5 ledamöter och inga suppleanter enligt följande

Ledamöter
Jeanette Sundbom  Ordförande
Lina Hellström         Sekreterare
Roger Berg                 Kassör 
Thomas Kylén
Per Hedwall
Anders Wiman 

Suppleanter
Per Rinder
Mats Ahnlund

Valberedning

Johan Flinck               Ordinarie (Sammankallande)
Anita Harrie Wirström

Rev. 2019-05-28