Ny styrelse från juni 2016

Vi vill tacka alla medlemmar för ert förtroende!

Styrelsen för vår förening består nu av fem medlemmar. Roger Berg, valdes 2015. Per Hedwall, Jeanette Sundom, Thomas Kylén, tidigare suppleant, samt Alex Hoffman, helt ny i styrelsen, valdes som ordinarie för en period av två år. Föreningen utsåg också två suppleanter, Joakim Sivborg och Gun Holmqvist, Gun har varit med i styrelsen sedan föreningen bildades och har stor kunskap om föreningens historia.

Styrelsens ordinarie medlemmar har följande ansvarsområden:
Ordförande, Jeanette Sundbom, har det övergripande ansvaret samt driver arbetet i styrelsen, sköter kontakten med medlemmar via styrelse mailen, kontakt med ekonomisk förvaltare samt fastighetsförvaltare. Ansvar för information via hemsida. Sekreterare, Per Hedwall ansvarar för protokoll, kontakt med bolagsverket, aktuella projekt etc.
Kassör, Roger Berg, ansvarar för föreningens ekonomiska förvaltning. Bokföring, skatter, kontakt med revisor,etc.
Thomans Kylén, ansvarar för nycklar, praktiska frågor som rör fastigheten.
Alex Hoffmnan, kommer att öppna en ”sluten facebooksida” där enbart medlemmar i vår förening tillåts tillhöra. tanken är att medlemmar skall kunna dela med sig av sina erfarenheter. Alex kommer också att ansvara för ett nytt elektroniskt informationsbrev som ni kan ansluta er till. Mer information om detta kommer… Alex kommer också att driva arbetet med våra säkerhetskameror.

Styrelsen Rosenlundsterrassen brf / Jeanette Sundbom

Det här inlägget postades i Nyhet. Bokmärk permalänken.