Kallelse till extra föreningsstämma

Onsdagen den 19 november 2014  kl 19.30 på Bagel Street Cafe Med anledning av nya avskrivningsregler samt behov att uppdatera och förtydliga stadgarna efter vår nuvarande verklighet kallar vi härmed till extra föreningsstämma enligt bifogat förslag utdelat i respektive brevlåda samt under fliken föreningen här på hemsidan.

DAGORDNING

  1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
  2. Val av ordförande på stämman
  3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
  4. Fastställande av dagordningen
  5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
  6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
  7. Beskrivning av Bostadsrättsföreningens hantering av nya avskrivningsregler
  8. Beslut om antagande av nya stadgar (förslag bifogas till kallelsen)
  9. Avslutning
Det här inlägget postades i Nyhet. Bokmärk permalänken.